Członkowie Zarządu Uczelnianego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Proszę o pomoc w uzupełnieniu brakujących danych. Niektórych skrótów nazwisk nie umiem już rozwinąć.
Czas sprawowania funkcji (w miesiącach) - dane do czerwca 1990 r.
Wydziały. Na UMK było wtedy tylko sześć wydziałów, członkowie zarządu pochodzili ze wszystkich oprócz Wydziału Ekonomii. Skróty: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (binoz), Wydział Humanistyczny (hum), Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (mfch), Wydział Prawa i Administracji (wpia), Wydział Sztuk Pięknych (szp).

imię i nazwisko od - do czas sprawowania funkcji [mies.] wydział kierunek studiów
Iwo Bohr 20 X 88 - 21 II 90 16 binoz biologia
Aleksandra Ciurzyńska 20 X 88 - 18 X 89 12 hum polonistyka
Robert Erdmann 20 X 88 - 18 X 89 12 hum polonistyka
Jarosław Garbowski 20 X 88 - 18 X 89, wiceprzew. od II 89 12 mfch fizyka
Marek Gawrych 20 X 88 - 18 X 89 12 mfch fizyka
Krzysztof Michalski 20 X 88 - 21 II 90 16 hum historia
Janusz Małecki 20 X 88 - 16 I 89, wiceprzew. 3 hum historia
Rafał Maszkowski 20 X 88 -, wiceprzew. 19 mfch astronomia
Anna Olpeter 20 X 88 - 17 XI 88 1 hum? polonistyka
Waldemar Pawlak 20 X 88 - 21 II 90 12 hum historia
Maciej Romaniuk 20 X 88 - 21 II 90?, przewodniczący 16 wpia prawo
Bogdan Wolski 20 X 88 - 18 X 89 1 wpia prawo
Anna Pietrzyk 20 X 88 - 18 X 89 12 szp artystyczno-pedagogiczny
Witold Maczyszyn 17 XI 88 - 21 II 90 16 hum archeologia
Piotr Gadzinowski 17 XI 88 - 16 I 89, 18 X 89 11 hum bibliotekoznawstwo
Maciej Karwowski 17 XI 88 - 18 X 89 11 hum archeologia
Marek Sawicki XI 88 - 21 II 90 15 wpia prawo
Cezary Wieński XI 88 - 21 II 90 15 binoz geografia
Jarosław Pióro 16 I 89 - III 89 2 mfch astronomia
Jarosław Sobieraj III 89 - 21 II 90 11 hum? archeologia?
Karolina Szamota III 89 - 14 mfch mikroelektronika
. Kwiat[?] 18 X 89 - 21 II 90 4 wpia?
Sławomir Lipkowski 18 X 89 - 21 II 90 4 wpia prawo
Dorota Wieczorek 18 X 89 - 21 II 90 4 hum anglistyka
Jakub Lewicki XI 89 - 6 szp ?
Jacek Niedzielski 21 II 90 -, przewodniczący 3 wpia prawo
. Zag[?] 21 II 90 - 3 wpia?
Jerzy Błażejewicz 21 II 90 - 3 wpia prawo
? Sadowski 21 II 90 - 3 wpia prawo
Michał Kacprzak 21 II 90 - 3 wpia?
Ryszard Owczarzak 21 II 90 - 3 wpia prawo

Poprawki: 2002-10-16; 2013-10-15 kodowanie; 2014-09-02 HTML, Kacp->Michał Kacprzak, przewodniczący i wice, data końcowa MR; 2014-10-15 dane od MR; 2015-08-24 literówka; 2018-04-04 data I walnego zebrania